Компания с история и традиции Най-високо качество на строителството Контрол на качеството

Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в кв. Дървеница, София

Разгледайте етажите, детайлното разположение и квадратура чрез интерактивната карта на сградата.

ЕТАЖ/КОТАОБЕКТИВИД ИМОТЗПРЗПИЗЛОЖЕНИЕЦЕНА/м2ОБЩА ЦЕНА/ Euro
        
 етаж I / КОТА ±0.00      
ет.I / ±0.00Гараж Г01         38,79        46,51                        резервиран
ет.I / ±0.00Гараж Г02         36,63        43,92                        36 000 €
ет.I / ±0.00Гараж Г03         36,31        43,54                        36 000 €
ет.I / ±0.00Гараж Г04         20,52        24,61                        резервиран
ет.I / ±0.00Гараж Г05         20,12        24,13                        25 000 €
ет.I / ±0.00Гараж Г06         22,79        27,33                        25 000 €
ет.I / ±0.00Магазин 01         99,05      118,77           1 600                    190 035 €
ет.I / ±0.00Магазин 02         63,98        76,72  резервиран
ет.I / ±0.00Дост. Ап. – Апартамент Б013-стаен        82,19        98,55И/ЮИ          1 350                    133 050 €
ВХОД Аетaж II / КОТА +3.10      
ет.II / +3.10Апартамент A012-стаен        60,53        72,58Юг          1 400                    101 615 €
ет.II / +3.10Апартамент A022-стаен        62,71        75,20З/СЗ          1 350                    101 515 €
ет.II / +3.10Апартамент A032-стаен        54,31        65,12З/СЗ          1 400                      92 925 €
ет.II / +3.10Апартамент A042-стаен        58,24        69,84З/СЗ          1 400                      97 770 €
ВХОД Бетaж II / КОТА +3.10      
ет.II / +3.10Апартамент Б023-стаен        89,74      107,61СИ/И          1 400                    150 650 €
ет.II / +3.10Апартамент Б032-стаен        62,81        75,32И/ЮИ          1 400                    105 440 €
ет.II / +3.10Апартамент Б043-стаен        82,24        98,61Ю/ЮЗ          1 400                    138 060 €
ет.II / +3.10Апартамент Б053-стаен        77,47        92,90Юг          1 400                    130 050 €
ет.II / +3.10Апартамент Б062-стаен        51,91        62,25Юг          1 450                      92 015 €
ВХОД Аетaж III / КОТА +6.00      
ет.III / +6.00Апартамент A052-стаен        60,53        72,58Юг          1 450                    105 245 €
ет.III / +6.00Апартамент A062-стаен        62,71        75,20З/СЗ          1 400                    105 275 €
ет.III / +6.00Апартамент A072-стаен        54,31        65,12З/СЗ          1 400                      93 160 €
ет.III / +6.00Апартамент A082-стаен        58,24        69,84З/СЗ          1 400                      97 770 €
ВХОД Бетaж III / КОТА +6.00      
ет.III / +6.00Апартамент Б072-стаен        58,90        70,63И/СИ          1 400                      98 880 €
ет.III / +6.00Апартамент Б082-стаен        52,47        62,92И/СИ          1 450                      91 230 €
ет.III / +6.00Апартамент Б093-стаен        80,71        96,78И/ЮИ          1 400                    135 490 €
ет.III / +6.00Апартамент Б103-стаен        82,24        98,61Юг  резервиран
ет.III / +6.00Апартамент Б113-стаен        77,47        92,90Юг1450134 700 €
ет.III / +6.00Апартамент Б122-стаен        51,91        62,25Ю/ЮЗ          1 450                      92 120 €
ВХОД Аетaж IV / КОТА +8.90      
ет.IV / +8.90Апартамент A092-стаен        60,53        72,58Юг  резервиран
ет.IV / +8.90Апартамент A102-стаен        62,71        75,20З/СЗ          1 400                    105 275 €
ет.IV / +8.90Апартамент A112-стаен        54,31        65,12З/СЗ          1 400                      93 000 €
ет.IV / +8.90Апартамент A122-стаен        58,24        69,84З/СЗ          1 400                      97 770 €
ВХОД Бетaж IV / КОТА +8.90      
ет.IV / +8.90Апартамент Б132-стаен        58,90        70,63И/СИ          1 400                      98 880 €
ет.IV / +8.90Апартамент Б142-стаен        52,47        62,92И/СИ          1 450                      91 230 €
ет.IV / +8.90Апартамент Б153-стаен        80,71        96,78И/ЮИ          1 450                    140 330 €
ет.IV / +8.90Апартамент Б163-стаен        82,24        98,61Ю/ЮЗ          1 450                    142 990 €
ет.IV / +8.90Апартамент Б173-стаен        77,47        92,90Юг                             резервиран
ет.IV / +8.90Апартамент Б182-стаен        51,91        62,25Юг          1 450                      92 130 €
ВХОД Аетaж V / КОТА +11.80      
ет.V / +11.80Апартамент A132-стаен        60,53        72,58Юг                              резервиран
ет.V / +11.80Апартамент A142-стаен        62,71        75,20З/СЗ          1 400                    105 275 €
ет.V / +11.80Апартамент A152-стаен        54,31        65,12З/СЗ          1 400                      92 975 €
ет.V / +11.80Апартамент A162-стаен        58,24        69,84З/СЗ          1 400                      97 770 €
ВХОД Бетaж V / КОТА +11.80      
ет.V / +11.80Апартамент Б192-стаен        58,90        70,63И/СИ          1 400                      98 880 €
ет.V / +11.80Апартамент Б202-стаен        52,47        62,92И/СИ1450 91 230 €
ет.V / +11.80Апартамент Б213-стаен        80,71        96,78И/ЮИ          1 450                    140 330 €
ет.V / +11.80Апартамент Б223-стаен        82,24        98,61Ю/ЮЗ          1 450                    142 990 €
ет.V / +11.80Апартамент Б233-стаен        77,47        92,90Юг                              резервиран
ет.V / +11.80Апартамент Б242-стаен        51,91        62,25Юг                                резервиран
ВХОД Аетaж VI / КОТА +14.70      
ет.VI / +14.70Апартамент A172-стаен        60,53        72,58Юг                              резервиран
ет.VI / +14.70Апартамент A182-стаен        62,71        75,20З/СЗ          1 400                    105 275 €
ет.VI / +14.70Апартамент A192-стаен        54,31        65,12З/СЗ          1 400                      93 040 €
ет.VI / +14.70Апартамент A202-стаен        58,24        69,84З/СЗ          1 400                      97 771 €
ВХОД Бетaж VI / КОТА +14.70      
ет.VI / +14.70Апартамент Б252-стаен        58,90        70,63И/СИ          1 400                      98 880 €
ет.VI / +14.70Апартамент Б262-стаен        52,47        62,92И/ЮИ          1 450                      91 230 €
ет.VI / +14.70Апартамент Б273-стаен        80,71        96,78И/ЮИ  резервиран
ет.VI / +14.70Апартамент Б283-стаен        82,24        98,61Ю/ЮЗ          1 450                    142 990 €
ет.VI / +14.70Апартамент Б293-стаен        77,47        92,90Юг          1 450                    134 700 €
ет.VI / +14.70Апартамент Б302-стаен        51,91        62,25Юг                                резервиран
ВХОД Аетaж VII / КОТА +17.60      
ет.VII / +17.60Апартамент A212-стаен        60,19        72,17Юг          1 500                    108 260 €
ет.VII / +17.60Апартамент A222-стаен        62,71        75,20З/СЗ          1 450                    109 035 €
ет.VII / +17.60Апартамент A232-стаен        54,31        65,12З/СЗ          1 450                      96 300 €
ВХОД Бетaж VII / КОТА +17.60      
ет.VII / +17.60Апартамент Б312-стаен        59,62        71,49И/ЮИ          1 500                    107 235 €
ет.VII / +17.60Апартамент Б323-стаен        93,04      111,57Ю/ЮЗ          1 500                    167 350 €
ет.VII / +17.60Апартамент Б333-стаен        93,68      112,33Юг          1 500                    резервиран
ет.VII / +17.60Апартамент Б342-стаен        67,11        80,47И/СИ          1 450                    116 685 €
СУТЕРЕНетaж -I / КОТА -3.50      
ет.-I / -3.50Гараж Г07         56,98        83,64                        40 000 €
ет.-I / -3.50Гараж Г08         40,01        58,73   резервиран
ет.-I / -3.50Гараж Г09         34,79        51,07                        32 000 €
ет.-I / -3.50Гараж Г10         22,55        33,10                        21 000 €
ет.-I / -3.50Гараж Г11         18,86        27,68                        20 000 €
ет.-I / -3.50Гараж Г12         19,30        28,33                        20 000 €
ет.-I / -3.50Гараж Г13         18,36        26,95                        20 000 €
ет.-I / -3.50Гараж Г14         19,20        28,18                        20 000 €
ет.-I / -3.50Гараж Г15         19,14        28,10                        20 000 €
ет.-I / -3.50Гараж Г16         19,50        28,62                        20 000 €
ет.-I / -3.50Гараж Г17         35,63        52,30                        32 000 €
ет.-I / -3.50Гараж Г18         29,92        43,92                        31 000 €
ет.-I / -3.50Гараж Г19         29,92        43,92                        31 000 €
ет.-I / -3.50Гараж Г20         40,71        59,76                        33 000 €
ет.-I / -3.50Гараж Г21         38,02        55,81                        32 000 €
ет.-I / -3.50Гараж Г22         20,08        29,48                        20 000 €
ет.-I / -3.50Гараж Г23         19,70        28,92   резервиран
ет.-I / -3.50Гараж Г24         22,05        32,37                        21 000 €
ет.-I / -3.50Гараж Г25         36,26        53,23                        33 000 €
ет.-I / -3.50Гараж Г26         36,44        53,49                        33 000 €
ет.-I / -3.50Склад С01           2,18          2,61                          2 090 €
ет.-I / -3.50Склад С02           2,18          2,61                          2 090 €
ет.-I / -3.50Склад С03           2,18          2,61                          2 090 €
ет.-I / -3.50Склад С04           2,38          2,85                          2 285 €
ет.-I / -3.50Склад С05           2,43          2,91                          2 330 €
ет.-I / -3.50Склад С06           1,95          2,34                          1 870 €
ет.-I / -3.50Склад С07           1,83          2,19                          1 755 €
ет.-I / -3.50Склад С08           1,83          2,19                          1 755 €
ет.-I / -3.50Склад С09           1,94          2,33   резервиран
ет.-I / -3.50Склад С10           1,94          2,33                          1 860 €
ет.-I / -3.50Склад С11           2,07          2,48                          1 990 €
ет.-I / -3.50Склад С12           2,43          2,91                          2 330 €
ет.-I / -3.50Склад С13           2,45          2,94                          2 350 €
ет.-I / -3.50Склад С14           1,92          2,30                          1 842 €
ет.-I / -3.50Склад С15           1,95          2,34                          1 870 €
ет.-I / -3.50Склад С16           1,88          2,25                          1 805 €
ет.-I / -3.50Склад С17           1,95          2,34                          резервиран
ет.-I / -3.50Склад С18           1,95          2,34                          1 870 €
ет.-I / -3.50Склад С19           1,87          2,24                          резервиран
ет.-I / -3.50Склад С20           2,24          2,69   резервиран
ет.-I / -3.50Склад С21           2,15          2,58   резервиран
ет.-I / -3.50Склад С22           7,16          8,59                          6 870 €
        

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!